ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 53508 | Fide: 25885278 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1240 3
2023B 1170 5
2023Α 1054 2
2022B 1041 0
2022A 1041 2
2021B 1045 4
2021A 1024 0
2020B 1024 0
2020A 1024 0
2019B 1024 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -