ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 53514 | Fide: 25894331 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1133 0
2022A 1133 2
2021B 1101 2
2021A 1078 0
2020B 1078 0
2020A 1078 0
2019B 1078 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -