ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 53517 | Fide: 42107172 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -