ΓΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53520 | Fide: 25894501 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1063 1
2023B 1069 3
2023Α 1065 6
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -