ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΜΥΡΤΩ-ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 53525, Fide: 42117828

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -