ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 53530, Fide: 42127742

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 843 0
2021A 843 0
2020B 843 0
2020A 843 2
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -