ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 11/2002, ΕΣΟ: 53571 | Fide: 42121914

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι