ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 53590, Fide: 42130832

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -