ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 53595 | Fide: 42121230 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 928 0
2023Α 928 0
2022B 928 0
2022A 928 0
2021B 928 0
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 0
2019B 928 0
2019A 928 6
2018B - 0
Παλαιότερα -