ΚΗΛΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 53597 | Fide: 42133564 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1247 17
2023Α 1221 3
2022B 1196 27
2022A 1054 14
2021B 1051 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -