ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 53599, Fide: 42124034

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1082 20
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι