ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 53599 | Fide: 42124034 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1432 10
2023B 1436 21
2023Α 1331 11
2022B 1238 27
2022A 1221 16
2021B 1082 20
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι