ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΦΑΝΗ

Η/Γ: 04/1987, ΕΣΟ: 53606 | Fide: 25875990

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -