ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/1971, ΕΣΟ: 53607 | Fide: 25875922 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 932 0
2022B 932 4
2022A 920 0
2021B 920 0
2021A 920 0
2020B 920 5
2020A 978 0
2019B 978 0
2019A 978 16
2018B - 0
Παλαιότερα -