ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1968, ΕΣΟ: 53608 | Fide: 4254600 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 6
2019B 815 0
2019A 815 13
2018B - 0
Παλαιότερα -