ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1968, ΕΣΟ: 53608, Fide: 4254600

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 800 0
2020A 800 6
2019B 815 0
2019A 815 13
2018B - 0
Παλαιότερα -