ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 53609 | Fide: 42122244 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1107 0
2022A 1107 0
2021B 1107 0
2021A 1107 0
2020B 1107 0
2020A 1107 9
2019B 1183 5
2019A 1231 5
2018B - 0
Παλαιότερα -