ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΒΒΙΝΑ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53612 | Fide: 42121256 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1094 30
2021B 925 25
2021A 1021 0
2020B 1021 17
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι