ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΒΒΙΝΑ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53612 | Fide: 42121256 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1416 35
2023B 1152 25
2023Α 1040 28
2022B 1108 28
2022A 1094 30
2021B 925 25
2021A 1021 0
2020B 1021 17
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -