ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53614 | Fide: 42125367 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 850 0
2023Α 850 3
2022B 852 2
2022A 830 8
2021B 830 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι