ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 53616, Fide: 42121566

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -