ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 53625 | Fide: 42128498 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 819 1
2023B 830 7
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -