ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 53625, Fide: 42128498

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι