ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 53626 | Fide: 25896245 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 911 0
2022B 911 0
2022A 911 0
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 0
2020A 911 11
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -