ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/1999, ΕΣΟ: 53630 | Fide: 42121507 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1089 0
2023B 1089 0
2023Α 1089 0
2022B 1089 0
2022A 1089 5
2021B 1063 7
2021A 1070 0
2020B 1070 0
2020A 1070 0
2019B 1070 17
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -