ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 53632, Fide: 42129427

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -