ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1972, ΕΣΟ: 53633 | Fide: 42126746 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 4
2021B 800 1
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 1
2019B 801 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -