ΜΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53636, Fide: 42122406

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 927 2
2021A 900 0
2020B 900 3
2020A 881 9
2019B 830 6
2019A 830 12
2018B - 0
Παλαιότερα -