ΜΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53636 | Fide: 42122406 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1621 27
2023Α 1228 46
2022B 1335 18
2022A 1298 31
2021B 927 2
2021A 900 0
2020B 900 3
2020A 881 9
2019B 830 6
2019A 830 12
2018B - 0
Παλαιότερα -