ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 53638 | Fide: 42121280 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1069 0
2023Α 1069 11
2022B 966 13
2022A 849 10
2021B 885 12
2021A 889 0
2020B 889 1
2020A 830 8
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -