ΤΖΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1997, ΕΣΟ: 53643 | Fide: 42117062 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1263 0
2023B 1263 0
2023Α 1263 0
2022B 1263 0
2022A 1263 11
2021B 1213 6
2021A 1133 0
2020B 1133 6
2020A 1111 11
2019B 1174 10
2019A 1068 14
2018B - 0
Παλαιότερα -