ΤΖΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/1997, ΕΣΟ: 53643, Fide: 42117062

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1133 0
2020B 1133 6
2020A 1111 11
2019B 1174 10
2019A 1068 14
2018B - 0
Παλαιότερα -