ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 10/1981, ΕΣΟ: 53646, Fide: 42124638

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1064 0
2021A 1064 0
2020B 1064 0
2020A 1064 0
2019B 1064 16
2019A 908 6
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι