ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/1992, ΕΣΟ: 53660, Fide: 42126010

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι