ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗ ΖΩΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53679 | Fide: 42112486 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 943 5
2023Α 947 10
2022B 922 0
2022A 922 2
2021B 907 9
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -