ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 11/1973, ΕΣΟ: 53684 | Fide: 25857045 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1094 6
2023Α 1100 13
2022B 1118 7
2022A 1157 3
2021B 1129 5
2021A 1158 0
2020B 1158 0
2020A 1158 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -