ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 53713, Fide: 25852671

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -