ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 53714 | Fide: 42125480 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 891 0
2023B 891 0
2023Α 891 0
2022B 891 0
2022A 891 0
2021B 891 0
2021A 891 0
2020B 891 6
2020A 876 14
2019B 851 4
2019A 830 5
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι