ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53716, Fide: 42126754

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -