ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53716 | Fide: 42126754 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 961 15
2023Α 943 8
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -