ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 03/1970, ΕΣΟ: 53717, Fide: 42126290

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1329 0
2020B 1329 0
2020A 1329 5
2019B 1379 0
2019A 1379 6
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι