ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 03/1970, ΕΣΟ: 53717 | Fide: 42126290 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1329 0
2023B 1329 0
2023Α 1329 0
2022B 1329 0
2022A 1329 0
2021B 1329 0
2021A 1329 0
2020B 1329 0
2020A 1329 5
2019B 1379 0
2019A 1379 6
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι