ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 53742, Fide: 42122473

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -