ΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53743, Fide: 42122430

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 873 0
2020B 873 5
2020A 830 11
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι