ΣΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53743 | Fide: 42122430 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1127 0
2023Α 1127 21
2022B 1075 18
2022A 969 18
2021B 837 7
2021A 873 0
2020B 873 5
2020A 830 11
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι