ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 53750, Fide: 42127777

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -