ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 53753, Fide: 42122708

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι