ΝΑΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 53758 | Fide: 42128889 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 991 0
2022A 991 0
2021B 991 0
2021A 991 0
2020B 991 0
2020A 991 9
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -