ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53765, Fide: 25892975

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 989 0
2020B 989 7
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -