ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53765 | Fide: 25892975 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1084 12
2022B 1049 0
2022A 1049 9
2021B 1011 2
2021A 989 0
2020B 989 7
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -