ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΥΚΡΗ

Η/Γ: 11/1982, ΕΣΟ: 53776 | Fide: 42113660 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1397 0
2023Α 1397 0
2022B 1397 0
2022A 1397 0
2021B 1397 10
2021A 1419 0
2020B 1419 0
2020A 1419 1
2019B 1434 7
2019A 1370 7
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι