ΜΠΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 04/1984, ΕΣΟ: 53777 | Fide: 42112761 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 952 0
2022A 952 0
2021B 952 0
2021A 952 0
2020B 952 0
2020A 952 0
2019B 952 0
2019A 952 5
2018B - 0
Παλαιότερα -