ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/1982, ΕΣΟ: 53779, Fide: 42126967

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι