ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 53786 | Fide: 42124441 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1019 1
2023B 1022 0
2023Α 1022 4
2022B 1000 0
2022A 1000 0
2021B 1000 0
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 6
2019B 1029 6
2019A 1032 6
2018B - 0
Παλαιότερα -