ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/1991, ΕΣΟ: 53792 | Fide: 42128196 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1311 0
2021B 1311 0
2021A 1311 0
2020B 1311 1
2020A 1315 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -