ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 10/1971, ΕΣΟ: 53793 | Fide: 42129087 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1186 0
2023Α 1186 0
2022B 1186 0
2022A 1186 0
2021B 1186 0
2021A 1186 0
2020B 1186 0
2020A 1186 5
2019B 1106 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -