ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 53803 | Fide: 42123534

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -