ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 53810, Fide: 42114683

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι