ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53811 | Fide: 42114675 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1009 14
2023B 983 12
2023Α - 2
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι