ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 02/2013, ΕΣΟ: 53813 | Fide: 42144809 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -